Sứ mệnh của công ty Master Phượng là chăm sóc sức khỏe tâm lý và sức khỏe tâm linh cho mọi người một cách sâu sắc và toàn diện nhất có thể. Công ty Master Phượng hiện đang hoạt động trên các lĩnh vực sau: Đá phong thủy – vật phẩm tâm linh, Đào tạo, Khai huấn (coaching), Thiền định, Yoga, Sinh trắc học vân tay, Tư vấn Tâm lý học Chiêm tinh, Tư vấn tử vi, Xem Tarot & Tư vấn Phong thủy địa lý. Thông qua những sản phẩm mang giá trị tâm linh & những dịch vụ về chăm sóc tâm lý, Master Phượng mong muốn hỗ trợ cho mọi người khám phá được mọi tiềm năng của mình, phát triển chúng thành những năng lực xuất sắc. Từ đó, khai thác chúng một cách phù hợp để gặt hái được những thành tựu mà họ khao khát và sống một cuộc đời mà họ mơ ước. Với phương châm “Không gì là không thể cho tới khi chúng ta ngừng cố gắng”, Master Phượng truyền động lực về tinh thần và tiếp sức mạnh về tâm linh cho mọi người vượt qua những giới hạn tầm thường, dám làm những điều khác thường, để sống một cuộc đời phi thường.

Sứ mệnh của công ty Master Phượng là chăm sóc sức khỏe tâm lý và sức khỏe tâm linh cho mọi người một cách sâu sắc và toàn diện nhất có thể. Công ty Master Phượng hiện đang hoạt động trên các lĩnh vực sau: Đá phong thủy – vật phẩm tâm linh, Đào tạo, Khai huấn (coaching), Thiền định, Yoga, Sinh trắc học vân tay, Tư vấn Tâm lý học Chiêm tinh, Tư vấn tử vi, Xem Tarot & Tư vấn Phong thủy địa lý. Thông qua những sản phẩm mang giá trị tâm linh & những dịch vụ về chăm sóc tâm lý, Master Phượng mong muốn hỗ trợ cho mọi người khám phá được mọi tiềm năng của mình, phát triển chúng thành những năng lực xuất sắc. Từ đó, khai thác chúng một cách phù hợp để gặt hái được những thành tựu mà họ khao khát và sống một cuộc đời mà họ mơ ước. Với phương châm “Không gì là không thể cho tới khi chúng ta ngừng cố gắng”, Master Phượng truyền động lực về tinh thần và tiếp sức mạnh về tâm linh cho mọi người vượt qua những giới hạn tầm thường, dám làm những điều khác thường, để sống một cuộc đời phi thường.