MP's Ocean view Bungalow on a secret island of Malay

ĐÁ ƯỚC MƠ CẦU VỒNG

STAVA - HOẢ - THỔ

VINNIE - KIM - THUỶ

Mặt đá mài giác để làm MẶT DÂY CHUYỀN

Mặt đá mài giác để làm MẶT DÂY CHUYỀN 2

GORGEROUS - KIM, THỔ, HOẢ

NHẪN MỚI - VÒNG MỚI

Mặt nhẫn đá Ưu Linh

HỒ LI TÓC VÀNG & MẶT ĐÁ ĐÀO HOA

Cartier - KIM, THỔ, HOẢ Siêu tài lộc

SAINT GERMAIN - KIM, THUỶ

Mặt trái tim đá Sandstone

SUNDREAM - THUỶ, KIM, THỔ

MONTAIGNE - THỔ, HOẢ

VALERY - MỘC, THUỶ, KIM

JOEY - KIM - THỦY

DESCI - THÔ - KIM

SÂU XINH - KIM - THỔ

GEENIE - KIM - THỔ

VINNIE - KIM - THUỶ

MEDERA - HOẢ - MỘC - THỔ

WEDDY - THUỶ, MỘC

GOLD DANCE - HOẢ, THỔ, KIM

DARIA - MỘC, HOẢ, THỔ

ROSIA - THỔ, HOẢ

Trải nghiệm ĐẬP HỘP vô cùng XA XỈ

OSEAN GEM - KIM, THUỶ

JINA - DÂY CHUYỀN & VÒNG 2 TRONG 1

PINKISS - VÒNG ĐÁ TÂM LINH

AIKA - HOẢ , THỔ

STEVIA - HOẢ, THUỶ