HTV9 ĐƯA TIN VỀ “ĐÁNH THỨC ĐIỀU KỲ DIỆU BÊN TRONG BẠN” – DANG KIM PHUONG – MASTER PHUONG