Đá Druzy Quartz

Vòng Tay Ngọc Diệp được ví như biểu tượng của sự uyển chuyển, linh hoạt, dẻo dai, nay lại còn được kết hợp với đá được Thầy làm phép vào sẽ giúp củng cố về mặt năng lượng và tinh thần cho người sở hữu rất nhiều đó ạ

Dưới đây là mẫu thiết với Đá Druzy Quartz – có chức năng giúp điều hoà và củng cố năng lượng, hỗ trợ cho quá trình tự khám phá bản thân, củng cố sự kiên nhẫn nội tại để vững tiến cho những kế hoạch và hành trình mới