Đá Ước Mơ

Mẫu Vòng Tay Ngọc Diệp siêu đẹp.

Mẫu này làm từ đá Ước Mơ nha, tốt cho tất cả mọi mặt: Tiền Tài, Tình Duyên, Sự Nghiệp,… Vòng Tay Ngọc Diệp có thể phối đủ màu đủ mạng nè, Anh Chị thích gì Thầy cũng chiều hết.