Đá Phép Màu và Thạch Anh Tóc Đen

Khi mọi điều ước đều có thể đạt được

Đá Thạch Anh Tóc Đen – Đem đến nguồn năng lượng hỗ trợ trên con đường công danh sự nghiệp, bổ trợ năng lượng của sự tập trung, phân tích rõ ràng và tinh thần minh mẫn

Đá Phép Màu – Đúng với tên gọi khi giúp chủ nhân luôn cầu được ước thấy và luôn có niềm tin vào chính mình